1η θέση 2013

1 θεση στην ανοικτή κατηγορία album στο PWS για το  2013